Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Китен-юг“, находящ се в община Приморско, област Бургас