Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Поморие-юг", находящ се в община Поморие, област Бургас