Определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Малък плаж - Лозенец", община Царево, област Бургас