Заместник-министър Ирена Георгиева взе участие в кръгла маса „Сигурност и устойчивост в туризма” в Словения

06 септември 2016

Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева взе участие в кръгла маса „Сигурност и устойчивост в туризма“. Дискусията е част 11-ия Стратегически форум „Да се грижим за нашето бъдеще“, който се провежда в гр. Блед, Словения, в периода 5 - 6 септември 2016 г. Туристическият панел бе открит от генералния секретар на Световната организация по туризъм Талеб Рифай.

„Туристическата дейност е изправена пред множество предизвикателства. Поради тази причина, държавите трябва да полагат повече усилия, за да развиват туристическите продукти, които предлагат“, отбеляза заместник-министър Георгиева в своето изказване. Тя коментира, че световната икономическа криза, по-голямата конкурентоспособност на близки, но и по-далечни дестинации, последствията от изменението на климата и сезонния характер, са новите теми, които трябва да бъдат разрешени, за да се развива туристическата дейност в положителна посока. Влияние върху туризма и свързаните с него отрасли имат демографските промени в Европа, диверсифицирането на предлагането на туристически услуги, както и нарастващото влияние на информационните и комуникационните технологии. „Необходимо е  тези възможности да бъдат проучени съвместно с местните и регионалните власти“, допълни още тя.

„Когато се разработват нови или се усъвършенстват традиционни туристически услуги, трябва внимателно да се анализира какво са изискванията на потребителите в конкретния момент“, посочи Ирена Георгиева. Тя поясни, че се наблюдава тенденция към ръст на самостоятелните и т.нар. „нискобюджетни“ пътувания, увеличава се търсенето на алтернативни видове туризъм. „В този смисъл, днешната ситуация ни налага определящи фактори, като високо качеството на предлаганата туристическа услуга, устойчивост на продукта, иновации, обучение на персонала и др.,“ допълни заместник-министър Георгиева.

По думите ѝ въпреки глобалните предизвикателства, България стартира много добре летния сезон. Към  момента, данните показват, че високото ниво ще се задържи и през месец септември. Висококатегорийните обекти са пълни на максимум, а свободни легла вече трудно се намират и в другите места за отдих. Само за първите седем месеца на 2016 г., страната ни е посетена от над 4,5 млн. чуждестранни туристи, което е с близо 17 % повече (над 650 хил. посещения повече) спрямо първите седем месеца на 2015 г., информира заместник-министър Ирена Георгиева.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon