Зам.-министър Георгиева: Конкурентоспособността на България в туризма е пряко свързана с високата квалификация на кадрите

25 април 2016

Конкурентоспособността на България на туристически пазар и утвърждаването й като целогодишна и търсена дестинация са неизменно свързани с качеството на услугите, които предлагаме. Обслужването, което получава крайният потребител, може да придаде допълнителна стойност на бранд България. Това заяви заместник-министърът  на туризма Ирена Георгиева на работна среща по въпросите на образованието в туризма, инициирана от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която също участва в дискусията.

„Министерството на туризма е в непрекъснат диалог с бранша и на редовните ни срещи с представители на сектора една от най-обсъжданите теми е устойчивото осигуряване на достатъчно и висококвалифицирани професионални кадри. Нашата цел е обслужването в туризма да бъде професионално и съответстващо на световните стандарти“, каза зам.-министър Георгиева. По данни на World Travel and Tourism Council през 2015 г. броят на директно заетите в този отрасъл в България е малко над 92 хил.,  което е с 10% по-малко спрямо 2014 г. Също през миналата година общият брой работни места, които са пряко или косвено свързани с туризма, са  около 340 хил., което отново е спад от 6.5% спрямо 2014 г.

„Сред основните проблеми е липсата на гарантирана целогодишна заетост на професионалистите в сектора“, каза още зам.-министър Георгиева. Тя подчерта, че министерството работи активно с всички заинтересовани страни, както и с експертите от Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика, за да се стигне до трайно решение. В изпълнение на тази политика бе създаден Съвет по проблемите на кадрите в туризма по инициатива на министъра на туризма Николина Ангелкова, припомни още Ирена Георгиева. В неговия състав влизат представители от други министерства, висши и средни професионални училища, експерти и туристическият бранш. Съветът ще търси ефективни общи становища и решения, а при необходимост Министерството на туризма е готово да предложи  и съответните законодателни промени.

Зам.-министър Георгиева постави акцент и върху значението на стажовете и практиките в туризма. В тази посока се проучват добрите чуждестранни практики от Германия, Швейцария и други страни с опит в дуалното обучение. Системата залага на наемането на ученици от професионалните гимназии, които да практикуват и специализират в съответствие с възможностите на училищната си програма.

В срещата участваха и близо 30 представители на туристическия бранш, които изразиха готовност да участват в работата за подобряване на практическа подготовка на младите кадри в туризма и за повишаване престижа на професиите в сектора.    

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon