Всички туристи на „Алфатур“, които в момента се намират извън страната, са обезпечени

15 декември 2016

Всички туристи на „Алфатур“, които в момента се намират извън страната, са със заплатени пакети и няма да останат необезпечени. Това потвърди пред министъра на туризма Николина Ангелкова изпълнителният директор на фалиралия туроператор Гриша Костов. На срещата присъства и председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.  

По думите на Гриша Костов, „Алфатур“ АД е обявил несъстоятелност следствие на намаления туристопоток по основни направления за фирмата – Тунис, Египет и Турция. Към момента продажбите на пакети на туроператора не позволяват да изпълнява задълженията си към кредитори и контрагенти, поради което е взето решение те да бъдат преустановени и да се обяви несъстоятелност. Потвърдено бе, че към момента 281 договора на туристи остават необезпечени. Цялата налична информация е предадена на „Застрахователно дружество Евроинс“, заедно с детайлите каква част от продадените пакети са партньорски с други туроператори и е възможно пътуването да бъде реализирано, при желание от страна на клиентите.

От „Алфатур“ декларираха, че поддържат постоянен контакт със застрахователя и съдействат с всички необходими документи и информация.

Припомняме, че на 12 декември „Алфатур“ АД официално уведомиха Министерството на туризма, че са подали в Софийски градски съд молби за откриване на производства по несъстоятелност. Те са вписани в Националния туристически регистър и имат действащи застраховки към днешна дата за максималния размер – 1 400 000 лв. Всички техни клиенти, които са заплатили пътуване или почивка, следва да предявят иск за плащане към техния застраховател - „Застрахователно дружество Евроинс“, като предоставят всички платежни документи и договори за услуга. „ЗД Евроинс” АД вече са публикували информация на сайта си как хората, които имат предплатени или капарирани пакети, да поискат възстановяване на средствата си и са инструктирали служителите си в офисите на всякъде по страната. Проучва се и възможността част от клиентите на „Алфатур“ да им бъде предложено да реализират заплатените си пътувания с друг туроператор. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon