В присъствието на министър Ангелкова бе учредена Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район

19 май 2017

Днес в присъствието на министъра на туризма Николина Ангелкова бе учредена Организацията за управление на Варненския черноморски туристически район. За център на седалището е определен гр. Варна.

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм и провеждане на туристическа политика по региони. Активностите ще бъдат съобразени с  териториалните особености и спецификата на различните части от страната. Това каза министър Ангелкова по време на събитието. Това ще доведе до ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар, акцентира още тя.

Николина Ангелкова подчерта, че приемането на Концепцията за туристическото райониране на страната ни е важна стъпка за развитието на туризма у нас. Тя припомни, че документът е утвърден още през 2015 г.

Законът за туризма предвижда създаването на Организации за управление на туристическите райони (ОУТР) и определя техните функции. Организациите за управление на туристическите райони са доброволни организации, които извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия - туристически район.

На основание чл. 16, ал. 3 и 4 от Закона за туризма и със Заповед Т-РД-14-63/15.05.2015г. Министърът на туризма определи 9-те туристически района на страната,  тяхното наименование, териториален обхват и седалищата на организациите за управление на туристическите райони. Деветте туристически района са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon