Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК

30 април 2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Министерството на туризма, информира всички заинтересовани, че са издадени:

  • Заповед № Т-РД-15-33/05.02.2018 г. относно „БГ АГЕНЦИЯ“ ЕООД;
  • Заповед № Т-РД-15-43/05.02.2018 г. относно „РЕТУР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД;
  • Заповед № Т-РД-15-41/05.02.2018 г. относно „САДКО ГРУП“ ЕООД;
  • Заповед № Т-РД-15-45/05.02.2018 г. относно „ЕМ СИ ЕЙЧ ГРУП“ ЕООД, с които спрямо дружествата са предприети действия по заличаване на същите от регистъра на туроператорите.

Поради не връчване на заповедите на основание и на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, заповедите са обявени на таблото в сградата на Министерството на туризма и с настоящето се известяват в сайта на Министерството на туризма.

Издадените заповеди, подлежат на обжалване в 14 дневен срок по рада на АПК от датата на обвяването им на таблото и настоящето съобщение-30.04.2018 г.

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon