С проект за промени в ЗУЧК се въвеждат конкретни санкции за нарушения, извършвани на морските плажове

20 февруари 2019
Предвиждат се конкретни санкции за поставяне на преместваеми обекти върху неохраняеми морски плажове, за поставяне на плажни принадлежности и преминаване или спиране с пътно превозно средство върху дюни. 
Това предвижда законопроект  за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. 
Днес Министерският съвет прие законопроекта с промените, те ще бъдат  внесени в Народното събрание. Административните наказания са определени в съответствие с извършена преценка на степента на засягане на обществения интерес при нарушаването на съответната разпоредба на закона. С конкретизацията на санкциите за всяко нарушение се цели да се защитят още по-пълно природните образувания, както и интересите на българските и чуждестранни туристи, ползващи морски плаж. Затова в законпроекта са включени и санкции за плажни оператори, ако не осигурят равностоен достъп за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите, както и санкции за субект, който в нарушение на закона ограничава правото на гражданите за свободен и безплатен достъп до морските плажове.
Файлове: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon