Приключи студентският конкурс за разработка на туристическа тематика на изложение „Културен туризъм 2016”

30 май 2016

Приключи четвъртото издание на Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на Международното изложение „Културен туризъм 2016” – Велико Търново. Конкурсът се обявява всяка година на единствения специализиран форум с такава насоченост у нас, организиран със съдействието на Министерството на туризма, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции (АБТТА) и Общинската агенция по туризъм „Царевград Търнов”. Домакин на форума е община Велико Търново.

Тази година в  конкурса участваха 13 разработки на студенти от шест университета. Жури с председател проф. Мария Воденска и членове проф. Иван Марков и доц. Соня Алексиева обяви победителите, които получават предметни награди на стойност 500, 300 и 200 лв.

Първа награда спечели разработката „Размишления над едно туристическо лого” на Ивайло Коцев от Нов български университет. Втора награда  получава „Анализ на туристически пазар Германия от гледната точка на българска туристическа фирма” на Васко Георгиев, Божана Цветкова и Мартин Андреев от Софийския университет, а трета награда е присъдена за анализа „Влажните зони в България и туристическото им използване” на Петя Иванова от Международно висше бизнес училище-Ботевград.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon