Пояснение от Министерството на туризма във връзка с откритата процедура с предмет „Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари“

22 юли 2015

Във връзка с публикувана информация в БГНЕС от днес (22 юли 2015 г.), касаеща провеждането на открита процедура с предмет „Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари“, публикуваме следното пояснение: 

Комисията за разглеждане и оценяване на офертите на участниците в откритата процедура с предмет „Проучване на чуждестранните посетители и на българските туристи в България и проучване на генериращи външни пазари“ е допуснала техническа грешка при разглеждането на документите на кандидатите. В резултат документите на една от фирмите-участници в процедурата не са били разгледани и оценени в процеса на работата на комисията, а вместо тях комисията е вписала оценка на друг кандидат за когото са били констатирани нарушения.

Във вчерашното заседание на комисията (провело се на 21 юли 2015 г.) се установи въпросният пропуск, като Комисията продължи работата си, позовавайки се на член 36а от Закона за обществените поръчки.

Комисията писмено ще протоколира резултатите от вчерашното си заседание и ще ги внесе пред възложителя, за да бъдат дадат писмени указания за отстраняване на допуснатата техническа грешка.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon