Получено е официално уведомление от туроператорите „Алфатур“, „Алфамарина БГ“ и „Алфамарина“, че се открива производство по несъстоятелност

12 декември 2016

Днес в Министерството на туризма бяха получени официални уведомления от „Алфатур“ АД,   „Алфамарина БГ“ ЕООД и „Алфамарина“ ЕООД,  на основание чл. 105, ал. 1 от Закона за туризма, с които официално уведомяват, че и трите дружества са подали в Софийски градски съд молби за откриване на производства по несъстоятелност. Те са вписани в Националния туристически регистър и имат действащи застраховки към днешна дата.

„Алфатур“ АД информира, че няма туристи, които в момента се намират зад граница и остават необезпечени вследствие на ситуацията. Всички техни клиенти, които са заплатили пътуване или почивка, следва да предявят иск за плащане към техния застраховател - Застрахователно дружество „Евроинс“ АД, като предоставят всички платежни документи и договори за услуга. „Алфатур“ АД заявява готовност да окаже съдействие на застрахователя.

„Алфамарина БГ“ ЕООД и „Алфамарина“ ЕООД декларират, че към днешна дата нямат сключени действащи договори с потребители, които да се покриват от застраховка „Отговорност на туроператора“.    

Министерството на туризма продължава да следи ситуацията и има готовност да реагира в случай на възникнали проблеми между клиентите и дружествата.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon