“Планет травел” ще бъде предложена за заличаване от Националния туристически регистър

05 декември 2017

Експерти от Министерството на туризма ще направят предложение за заличаване на фирма „Планет травел“ ЕООД от Националния туристически регистър. Документацията на туроператора ще бъде внесена за разглеждане от Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА). Последната представена от фирмата застрахователна полица  „Отговорност на туроператора“ е  с изтекъл срок на валидност.

Всички туроператори, които не са представили валидни застрахователни полици, се предлагат на ЕКРТТА за стартиране на процедура по заличаването им от Националния туристически регистър.

След направена проверка от експертите на Министерството на туризма  беше установено, че дружеството е регистрирано на 14.01.2009 г. като туроператор и туристически агент. Седалището и адресът на управление на “ Планет травел” е в град Варна, а управител е Нели Илиева.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon