Отворени бяха офертите за изграждане на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

28 февруари 2018

Тя ще свърже регистрите на хотелите с НАП и МВР и ще свие сивия сектор в туризма

В Министерството на туризма бяха отворени офертите по обществената поръчка за изграждане на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

Офертите са седем. По процедура предстои преглед на документите за допустимост и разглеждане на техническите оферти. След това кандидатите ще бъдат поканени за отваряне на ценовите предложения и ще се направи окончателното класиране на допуснатите оферти. Избраният изпълнител сред тях има срок до 6 месеца да изгради и въведе в експлоатация единната система.

ЕСТИ ще свърже в реално време регистрите на хотелите с Министерството на туризма, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите и общините.

Системата ще оптимизира събираемостта на постъпленията от туристическата дейност. Очаква се ЕСТИ да допринесе за по-голяма сигурност и за ограничаване на сивия сектор в туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon