Отчет за дейността на Министерството на туризма в мандата на служебния кабинет

03 май 2017

Конкретните действия на служебния кабинет на Министерството на туризма бяха насочени в областта на два основни приоритета: 1. Подобряване на политиките, регулациите и административния капацитет в сектора на туризма и 2. Развитие на националната туристическа реклама и международното сътрудничество в областта на туризма. От тях произтекоха задачите, насочени към успешно завършване на зимния туристически сезон, подготовка за летния и осъществяване на планираните събития от Годишната програма за национална туристическа реклама.

През тези три месеца дейността на служебния кабинет в Министерството на туризма се основаваше на принципите на приемственост и последователност на високо ниво с цел да бъдат постигнати устойчивост и добри резултати в развитието на политиките по отношение на националния туристически продукт.

За периода на служебното управление са регистрирани 46 туроператора и туристически агента и 11 туристически сдружения; разгледани са документите за категоризиране на 47 места за настаняване и 110 заведения за хранене и развлечения или общо 157 обекта, от които 70 са проверени за съответствие на категорията на място от експертни работни групи, респ. са им издадени удостоверения, потвърждаващи легитимната им дейност; разгледани са документите за сертифицирани на 20 СПА центъра /балнеолечебни, спа, уелнес и таласотерапевтични/, от които след проверка на място са сертифицирани 13; издадени са 1183 идентификационни карти на правоспособни екскурзоводи /след предварителната процедура на вписване в регистъра на правоспособните екскурзоводи/.

В областта на националния маркетинг и реклама приемствеността бе осъществена чрез изпълнението на основните дейности за съответния период от Програмата за национална туристическа реклама за 2017 г. Мисията на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2017 г. е устойчиво развитие на българския туризъм, който генерира значителна част от икономическото и социално-културно благосъстояние на страната и допринася за позитивния международен имидж на България. Конкретната реализация на политиката беше ориентирана към изграждане на имидж на България като целогодишна туристическа дестинация с иновативен, диверсифициран и качествен туристически продукт.

Отчетът за дейностите и инициативите на Министерството на туризма в мандата на служебния кабинет може да прочетете тук

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon