Няма текстове за ски писти и земеделски земи в приетия от МС проект за изменение и допълнение на Закона за туризма. Това е напълно невярна информация

07 ноември 2017

Министерството на туризма категорично заявява, че във внесения в Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма няма текстове, свързани със земеделски земи или ски писти.

С приетите от МС изменения се транспонира в националното ни законодателство Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за пакетните туристически пътувания и свързаните с тях пътнически услуги.

В Закона за туризма са предвидени и промени за намаляване на административната тежест при предоставяне на услуги по него, както и за изпълнение на решението на Министерския съвет от юни 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. След приемането на промените ще бъде изменена и наредбата за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване и хранене. Премахва се изискването за представяне за някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, като се предвижда да се въведе нов формуляр „заявление-декларация“, което в основната си част има декларативен характер.

В официалния сайт на Министерски съвет има информация за всички одобрени решения на заседанието на министрите. Всякакви политико-икономически спекулации, правени през социалните мрежи и през сайтове на отделни организации, не са нищо друго освен поредната фалшива новина и опити на определени среди да създават ненужно напрежение в обществото. Подробна информация за приетите от правителството промени в Закона за туризма може да видите на интернет страницата на Министерския съвет.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon