На „Нов плаж „Свети Влас” е осигурен необходимият брой спасители

18 юни 2017

На „Нов плаж „Свети Влас” е осигурен необходимият брой спасители и постовете им са оборудвани, съгласно предоставената и одобрена схема от концесионера. Това стана ясно по време на проверката, извършена от министъра на туризма Николина Ангелкова и мобилна група от министерството.

„На морския плаж са поставени задължителните информационни табели” посочи Николина Ангелкова и добави, че на тази морска ивица е организирано разделно събиране на отпадъците. 

Министър Ангелкова посочи, че морският плаж е отличен със „Син флаг” и уточни, че за да получат този сертификат плажовете и пристанищата трябва да покрият около 30 критерия, разпределени в четири категории, свързани с обезопасяването, информирането, поддържането на плажа и качеството на водите. През 2016 г. „Нов плаж „Свети Влас” също бе носител на отличието.

„Син флаг” е програма, която обединява туристическия и екологичен сектор на местно и национално ниво. Тя поощрява чисти и сигурни плажове и яхтени пристанища и образова цялото общество да опазва околната среда по крайбрежието, като допринася, както със своето доброволно участие в екологични инициативи, така и с ежедневното си поведение. Програмата е много добре приета в страната и най-добрите плажове и яхтени пристанища се отличават със Син флаг за своето успешно екологосъобразно управление всяка година от 1995.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon