Министър Николина Ангелкова се срещна с еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу в Брюксел

04 април 2016
Министърът на туризма Николина Ангелкова заедно с еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу.

Мерки за насърчаване на повече проекти в туризма и реални инвестиции в сектора бяха сред основните теми на разговора между министъра на туризма Николина Ангелкова и еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу в Брюксел.

"Министерството на туризма вече спечели един проект по програма COSME на ЕК за популяризирането на българските ЕДЕН дестинации. Във финално допуснатите сме и за две проектни предложения по Програма Дунав", каза Николина Ангелкова. Тя обясни, че министерството може да ползва много ограничен финансов ресурс като бенефициент по оперативните програми и затова екипът е мотивиран да привлече максимално финансиране на конкурентен принцип на ниво ЕС. "Първите резултати показват, че това е работещ модел и по този начин можем да привлечем допълнително финансиране в сектора", подчерта българският министър.

Николина Ангелкова и Корина Крецу обсъдиха и предстоящата кръгла маса през юни в Русе на тема "Туризъм и сигурност". Целта е в рамките на форума да бъдат дискутирани някои от основните глобални предизвикателства пред туризма, като се съсредоточи вниманието върху Дунавския регион и възможностите за по-добро сътрудничество межди ЕК, националните държави и други международни организации.

Министър Ангелкова информира, че вече са изпратени покани до ресорните министри на държавите от Дунавския регион. Събитието има подкрепата и на Световната организация по туризъм към ООН, чиито представители също ще бъдат в България за участие в него. Комисар Крецу отново потвърди, че ще бъде в Русе за откриването на конференцията, и изрази надежда повече държави и международни организации да вземат участие в нея на най-високо ниво.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon