Министър Ангелкова разговаря в Брюксел с Карлес Мосо, зам. генерален директор на Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ в Европейската комисия

28 януари 2020

Българският туризъм става все по-конкурентен заради високото качество на предлаганите услуги и голямото им разнообразие. Изтеклата година бе изпълнена с много предизвикателства и белязана от фалита на най-големия британски туроператор, но въпреки това секторът продължи да дава устойчив принос за икономиката на страната. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на работна среща в Брюксел с Карлес Мосо, заместник генерален директор на Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ в Европейската комисия.

Европа продължава да бъде водеща туристическа дестинация в света, но е необходимо да развиваме постоянно нейния потенциал, подчерта министър Ангелкова.

Двамата събеседници обсъдиха ролята на отрасъла за устойчивото развитие на европейската икономика – туризмът генерира 10.3% от БВП на ЕС и създава над 27 млн. работни места. Коментирана бе и важната роля на новите технологии и дигитализацията за туристическата индустрия. Създадени са изключително полезни приложения за туризъм и те трябва да са в помощ на все повече туристи, търсещи нови обекти и непознати места, отбеляза министър Ангелкова.

Тя се спря подробно на обявения през миналата седмица от министерството Механизъм за насърчаване на организирания туризъм чрез реклама. Целта е запазване и разширяване на позицията на България като търсена дестинация чрез повишаване ефективността на маркетинговите дейности и стимулиране на директните продажби на туристически пакети. Целеви пазари по проекта са Русия, Великобритания, Германия, Полша, Унгария, Чехия и Словакия, а бюджетът му - 15 млн. лв. с ДДС. Резултатите ще се отчитат на база  реализирани нощувки в местата за настаняване, включени в Единната система за туристическа информация, която институцията въведе.

Г-н Мосо поздрави министъра за механизма и заяви готовност за съдействие при реализацията на други подобни инициативи.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon