Министър Ангелкова проведе първа работна среща с бранша за по-добра защита на потребителите на туристически услуги

04 май 2015

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе първа работна среща с представители на бранша за обсъждане на подготвяните промени в законодателството за по-добра защита на потребителите при неосъществяване на платено организирано пътуване. В дискусията участваха представители на Комисията за защита на потребителите, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, Българската асоциация на туристическите агенции, Националната асоциация за детски и младежки туризъм, Българската туристическа камара и др.

Повод за срещата е необходимостта от прецизиране на законодателството относно отговорността на туроператорите и обезщетяването на потребителите при неизпълнение на клаузи от договорите за пътуване и при неплатежоспособност на туроператори. 

„Искам да чуем мненията и предложенията на всички заинтересовани страни, за да подготвим съвместно с бранша и специалистите един работещ механизъм, който да гарантира правата на потребителите. Затова и тази среща е първата от поредица срещи, които ще организираме с Комисията за финансов надзор, Асоциацията на застрахователите и др. институции, имащи отношение по темата“, каза министър Ангелкова.

Участниците се обединиха около темата за необходимостта от подобряване на условията за сключването на туроператорска застраховка и механизмите за прилагането й, както и за по-ефективен контрол в сектора.  

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon