Министър Ангелкова председателства учредително заседание на Съвета по комуникации

29 ноември 2018

Министърът на туризма Николина Ангелкова председателства  първото, учредително заседание на Съвета по комуникации. На форума присъстваха ръководители и експерти от близо 30 национални електронни и печатни медии.

Съветът по комуникации е консултативен орган към министъра на туризма. Целта му е да подпомага работата на министъра, като представителите му обсъждат и дават мнение по въпроси в сферата на туризма.

Съвместната ни дейност ще окаже положително влияние в утвърждаването на  имиджа на дестинация България като място за целогодишен туризъм.

 България е на 2-ро място в ЕС по брой реализирани нощувки в местата за настаняване през миналата година, а в 10-е месеца на 2018 г. броят на чуждестранните туристически посещения е повече от 8,423 млн., с ръст от близо 5%,  заяви министър Ангелкова. Тя добави, че 2019 г. и 2020 г. ще са ключови за запазване на добите постижения и устойчивото развитие на сектора. 

Фoкусът на дискусиите на първото заседание беше в три основни направления- популяризиране на възможностите за вътрешен туризъм, привличане на чуждестранни туристи и законодателни инициативи.

Министърът и членовете на Съвета се обединиха около тезата, че трябва да се води ползотворен диалог, в който да се обсъждат основни теми за развитието на сектора. Участниците в срещата благодариха за инициативата за създаването на съвета и посочиха, че ще съдействат с експертизата си в дискусиите и възможни бъдещи активности, които да подпомогнат устойчивия напредък на българския туризъм.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon