Министър Ангелкова обсъди с министъра на образованието Красимир Вълчев пилотен проект за създаване на център за квалификация на кадри в туризма

28 март 2018

Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Двамата обсъдиха варианти за старт на пилотен проект, чрез който на практика да се реализира търсената пряка връзка между туристическия бизнес и обучението на изпълнителски кадри за сектора. Министрите Ангелкова и Вълчев и юридическите екипи на двете министерства ще уточняват механизмите за създаване на първи Център за квалификация и преквалификация към Министерството на туризма.

Обезпечаването на сектора с квалифицирани кадри е от ключово значение за още по-успешното развитие на сектора в страната, посочи министър Ангелкова. И допълни, че работим усилено за трайно решаване на проблема, а подобни практики за квалификационни центрове има в редица страни с изключително развит туризъм като Испания и Италия.

Министър Вълчев заяви, че разбира важността на реализацията на този проект и ще съдейства за своевременното му осъществяване.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon