Министрите Ангелкова и Димов направиха проверка на пречиствателната станция в Созопол

02 юни 2017

Министрите на туризма Николина Ангелкова и на околната среда и водите Нено Димов направиха съвместна проверка за работата на пречиствателната станция за отпадни води в Созопол. Градът е сред най-предпочитаните курорти по Южното Черноморие и през лятото значително увеличава гостите си, затова е много важно да се съблюдават хигиенните изисквания и нормите за здравословен отдих, подчерта министър Ангелкова.

За модернизацията на канализационната система на Созопол-Черноморец-Равадиново е реализиран проектът „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол – първи етап“. Отпадните води на гр. Созопол  и гр. Черноморец се пречистват в ПСОВ–Созопол. По ОП „Околна среда 2007/2013 г.“ през 2016 г. е изградена контролно-пречиствателна станция Равадиново и напорен тръбопровод, част от проекта за канализация на с. Равадиново. По този начин отпадните води ще постъпват до довеждащ колектор  на  ПСОВ - Созопол.

Министър Ангелкова прогнозира успешен летен сезон и очакван ръст на туристите в страната между 7 и 10%. Сред най-атрактивните морски и културно-исторически дестинации е именно община Созопол, която през последните години не само чувствително диверсифицира туристическия си продукт, но и на практика разшири активния летен сезон, с което привлича още повече посетители.

През миналата година в област Бургас са пренощували близо 1,6 млн. души, което спрямо 2015 г. е ръст от 18,5%. Реализираните нощувки в местата за настаняване са над 9 млн. (ръст близо 22%), като приходите от тях са над 444 млн. лв., а увеличението е близо 23%. Важен принос за тези резултати има и община Созопол, акцентира министър Ангелкова.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon