Министерството на туризма разширява партньорството с Русенския университет – обсъждат създаване на дигитален корнер на България за изложението в Лондон

21 юли 2017

Бъдещо споразумение за сътрудничество между Министерството на туризма и Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще помогне да популяризираме съвместно развитието на сектора чрез модерните технологии. Ще се радвам екипите ни да подготвят заедно дигитален корнер за България на Международното туристическо изложението в Лондон WTM – едно от най-големите в света. Това съобщи в дунавския град министърът на туризма Николина Ангелкова след среща с академичния състав и студенти от висшето училище. В него работят 420 преподаватели, които подготвят близо 7000 специалисти за седем области.

Министър Ангелкова подчерта, че проблемът с кадрите в туризма е сред най-дискутираните, но партньорството с университети като Русенския е много важно, защото бъдещите висшисти имат възможност да практикуват в реалния сектор. Миналата година създадохме Междуведомствения съвет за кадрите в туризма и искаме заедно с вас и бизнеса да очертаем дългосрочни цели за нужните специалисти в отрасъла, каза министър Ангелкова. Така според нея чрез синергия се постигат успехите.

Възпитаниците на Русенския университет слушат лекиции, но и работят в създадените във висшето училище  професионални клубове. Университетът е научен стожер не само за областта, но и за регионите на Разград и Търговище, а от тази година има и филиал във Видин. Може да се каже, че Русе е академичната столица на Дунавския район, стана ясно на срещата.

Представители на висшето училище запознаха министъра с проекта за интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния, по който работят от 15 месеца. Неговата цел е да се опазват и популяризират значими културно-исторически локации от долната част на Римския лимес - обект кандидат за включване в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Той се изпълнява от Русенския университета като водещ партньор съвместно с Регионалния историченски музей в града и Музея на националната археология и история в Констанца, Румъния. Според проекта се очаква около 4500 туристи да посещават годишно включените обекти.

Студентите прилагат все по-активно дигитализацията за популяризирането на културно-историческото наследство. С помощта на дронове и 3D устройства те заснемат и сканират забележителностите и създават техни цифрови копия за различни интерактивни платформи, откъдето да се изтеглят и „посетят“ виртуално. Тези технологии намират отлично приложение и в образователните игри за подрастващите, които правят това наследство по-достъпно в своеобразен виртуален музей.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon