Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г.

28 април 2017

Насоките за развитието на туризма са определени в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, 2014-2030 г. (НСУРТБ), приета от Министерския съвет през 2014 г. Промените в геополитическата обстановка и динамиката на политическите и икономическите процеси по света и в България от последните години обаче създават спешна необходимост от актуализация на стратегическата рамка за развитие на сектора.

С оглед на актуалните обстоятелства, в изпълнение на задълженията на министъра на туризма за разработване на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за туризма, представяме за обществено обсъждане Проект на актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Коментарите и предложенията си във връзка с актуализираната НСУРТБ и Плана можете да изпращате на имейл: edoc@tourism.government.bg до 28 май 2017 г. или да ги публикувате директно на www.strategy.bg

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon