Министерството на туризма организира информационен ден в гр. Ловеч

07 юни 2017

Министерството на туризма организира информационен ден в гр. Ловеч във връзка с условията за кандидатстване за избор на културно-туристически ЕДЕН дестинации в България. Изборът на дестинации се извършва в рамките на проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism, съфинансиран от Европейската комисия и Министерството на туризма.
 

Информационният ден ще се състои на:

16 юни 2017 г. – гр. Ловеч

от 11:00 часа в залата на Общински съвет - гр. Ловеч, находяща се ул.“ Търговска“  № 22.
 

Целта на проекта е да се привлече вниманието и да се промотират малко познати/нововъзникващи български туристически дестинации на тема „Културен туризъм”. Той се отнася за дестинации, предлагащи специфична форма на туризъм въз основа на техните местни материални културни активи (т.е. културно-историческо наследство или съвременната култура като традиционни исторически или археологически паметници/обекти, промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременни архитектурни обекти, модерни градски квартали, „етнически джобове“ на градове).

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon