Министерството на туризма обявява обществена поръчка за 60 опознавателни тура за чуждестранни медии

28 юни 2016

Повече от 420 чуждестранни журналисти ще посетят България в рамките на журналистическите турове, които подготвя Министерството на туризма. Днес бе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на тематични турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри със специализирани туристически рубрики или предавания“. Тя е разделенa на 13 обособени позиции, като за всяка от тях ще могат да кандидатстват различни изпълнители, които ще имат ангажимент да осигурят представители на медиите от авторитетни издания от посочените в обхвата на поръчката държави.

Туровете са общо 60 и ще включат представители на водещи медии от над 50 важни за страната ни пазари. Сред тях са Великобритания, Ирландия, Франция, Скандинавските държави, Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Германия, Австрия, Чехия, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Италия, Испания, Португалия, Румъния, Турция, Гърция , Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, Сърбия, Китай, Япония, Индия, Израел, и др. Данните на официалната статистика показват, че за миналата година от всички тях в България са били над 6,5 млн. чуждестранни туристи.

Всеки от туровете е съобразен със спецификата на търсенето от съответния пазар, като ще бъде представено многообразието на страната ни. Сред водещите акценти в обиколките ще бъдат   осемте културно-исторически дестинации, които Министерството на туризма разработи. Тематичните пътувания ще позволят на медиите да се запознаят с многобройните исторически и културни паметници по нашите земи, с българските архитектура, занаяти и обичаи, да посетят както големите ни морски и зимни курорти, така и малки населени места с развит еко- и селски туризъм.

Опитът на редица държави показва, че организирането на журналистически и експедиентски турове е сред най-ефективните форми на реклама. Благодарение на тях журналистите се запознават непосредствено с възможностите за туризъм на дадената дестинация и препредават собствените си преживявания през медиите, които представляват. Така потенциалните потребители научават нови и интересни факти от първо лице, които провокират желание за пътуване. Журналистическите турове са изключително подходяща и икономочески изгодна форма за популяризиране на туристически пътувания, като допълват ефекта на традиционните комуникационни канали. Именно затова организацията на туровете залегна и като една от основните дейности по Годишната програма за реклама на страната, която бе разгледана на заседание на Националния съвет по туризъм през месец юли 2015 г.

Обществената поръчка предвижда избраните изпълнители да поемат всички разходи по организирането и организацията на туровете, в това число самолетните билети, хотелското настаняване, транспорт, екскурзоводи и др. Прогнозните стойности на обособените позиции са както следва:

 • Позиция 1 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Великобритания и Ирландия и Франция“ с до 48 представители на медии, с прогнозна стойност до 150 000.00 лева без ДДС.
 • Позиция 2 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Скандинавия и Финландия, Белгия, Нидерландия“ с до 40 представители на медии, с прогнозна стойност до 125 000.00 лева без ДДС.
 • Позиция 3 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Русия, Украйна, Литва, Латвия, Естония“ с до 40 представители на медии с прогнозна стойност до 125 000.00 лева без ДДС.
 • Позиция 4 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Армения, Беларус и Молдова, Казахстан и Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Азербайджан“ за до 45 представители на медии, с прогнозна стойност до 175 000.00 лева без ДДС.
 • Позиция 5 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Германия, Австрия и Швейцария“ за до 32 представители на медии, с прогнозна стойност до 125 000.00 лева без ДДС
 • Позиция 6 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Чехия, Полша, Словакия и Словения,“ за до 36 представители на медии, с  прогнозна стойност до 125 000.00 лева без ДДС.
 • Позиция 7 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Унгария, Хърватска, Италия, Испания, Португалия“ за до 38 представители на медии, с прогнозна стойност до 125 000.00 лева без ДДС.
 • Позиция 8 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Румъния, Турция и Гърция“ за до 40 представители на медии, с прогнозна стойност до 125 000.00 лева без ДДС
 • Позиция 9 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Македония и Сърбия“ за до 30 представители на медии, с прогнозна стойност на Позиция 9: до 100 000.00 лева без ДДС.
 • Позиция 10 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и   електронни медии и блогъри от Китай, Япония и Индия,“ с прогнозна стойност до 160 000.00 лева без ДДС.
 • Позиция 11 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от Израел, Египет,“ за до 14 представители на медии с прогнозна стойност до 50 000.00 лева без ДДС.
 • Позиция 12 „Организиране и провеждане на опознавателни турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри от САЩ, Канада и Бразилия“ за до 18 представители на медии, с прогнозна стойност до 120 000.00 лева без ДДС.
 • Позиция 13 „Организиране и провеждане на тематични турове за представители на печатни и електронни медии и блогъри, отразяващи специализирани туристически продукти – „Голф“, „Спа, балнеология и уелнес“ и „По поречието на река Дунав“ за до 18 представители на медии, с прогнозна стойност до 100 000.00 лева без ДДС. 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon