Министерството на туризма не разполага със и не разпространява брошура, популяризираща възможностите за наблюдение на птици в България, показана в ефира на Нова телевизия

17 юли 2015

Министерството на туризма не е разпространявало и не разполага с дипляна, която бе показана в ефира на предаването „Часът на Милен Цветков“ (излъчено на 16 срещу 17 юли 2015 г.) по Нова телевизия и която според направените в него констатации „рекламира възможностите за наблюдение на птици, но с редица правописни грешки“.

Показаната в ефира дипляна е изработена в периода преди 2009 г. Тя е изцяло изчерпана и не се разпространява от 6 години, и не е раздавана по време на изложението Зелени дни, което се проведе в периода  21- 24 май в гр. София, каквото твърдение бе направено.

Към момента Министерството на туризма разполага с дипляна „Орнитоложки туризъм и фото сафари“, която е отпечатана преди три години и е част от серия дипляни по проект 4 по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Нейното съдържание е актуално. Припомняме, че по нареждане на министъра на туризма Николина Ангелкова беше извършена проверка на всички налични рекламни материали по въпросния проект 4 по ОПРР с цел установяване на тяхната актуалност.

Следващата седмица предстои провеждането на Националния съвет по туризъм (НСТ), на който искаме, заедно с туристическия бранш , да обсъдим и приемем Годишната програма за национална реклама на България през 2016 г. Това е сред основните стратегически документи, които министерството подготвя в последните месеци в областта на националния маркетинг. Неговият проект вече бе представен на срещи с туристическия бранш.  За първи път България ще има Национална програма за реклама, одобрена в средата на предходната година, в която ще се изпълнява. През предишните години сме свидетели на случаи с драстично забавяне на приемането на годишната програма за реклама, което е недопустимо. Туристите от основните ни целеви пазари планират своите почивки с 6 до 12 месеца по-рано и именно ранното планиране на маркетинговите дейности ще позволи на страната ни да е конкурентоспособна на международния туристически пазар. Министерството на туризма вече работи и по планирането и подготовката на новите информационни материали за промотиране на страната ни през следващата година в съответствие с Националната програма за реклама за 2016 г.

Справка рекламните материали - Проект №4 по ОПРР

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon