Министерството на туризма и УНСС ще подпишат споразумение за сътрудничество

13 декември 2017

Министерството на туризма и Университетът за национално и световно стопанство ще подпишат споразумение за сътрудничество. За това се споразумяха на работна среща министърът на туризма Николина Ангелкова и ректорът на висшето училище проф. д.ик.н. Стати Статев.

Сред нашите основни цели е да насърчаваме растежа на младите хора в отрасъла, защото от тях до голяма степен зависят качеството на туристическите услуги и имиджът на страната ни. Искаме да задържим младите хора в България, тук те да получават достатъчно добро образование и перспективи за развитие, подчерта министър Ангелкова.

Партньорството с УНСС предвижда да се ползват доброволци от университета при реализацията на различни събития, организирани от министерството. Ще бъдат привличани и студенти, които да сътрудничат на туристическата администрация за различни специализирани изложения.

Проф. Статев изказа задоволството си от ефективната работа на министерството за рекламата на България като целогодишна дестинация. На срещата бяха обсъдени също възможностите за приложение на дигиталните технологии в туризма, планирането и разработването на проекти, финансирани от ЕС, като се ползва опитът на катедрата по туризъм. Ще бъдат обменяни и добри практики при подготовката на съвместни проекти.

УНСС е готов да подпомага министерството с иновативни идеи и разработки, свързани с мониторинг на различните видове туризъм, както и с икономическата обосновка на потенциални обекти от инвестиционната карта на министерството. Коментирани бяха и възможностите за насърчаване на студентски стажове, както и обменът на студенти и учебни програми със страни, с които България поддържа активни отношения в туризма.

УНСС е най-голямото и най-старо висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа. Неговата катедра "Икономика на туризма" е създадена през 1990 г. с водеща специалност "Туризъм". В момента в нея се обучават над 750 студенти.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon