Министерството на туризма и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

19 декември 2017

Министерството на туризма и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) подписаха споразумение за сътрудничество. В церемонията участваха министърът на туризма Николина Ангелкова, ректорът на висшето училище проф. д.ик.н. Стати Статев, членове на Ректорския съвет и студенти.

Заедно ще работим за подобряване квалификацията на кадрите в туризма и за изграждане на взаимовръзка между научната дейност и мерките за развитие на устойчив туризъм. Темата е изключително важна за бизнеса. За министерството разрешаването на проблема с кадрите ще създаде устойчивост в сектора и ще гарантира качеството на българския туризъм, заяви министър Ангелкова.

Тя подчерта също, че настоящата година е от голямо значение за отрасъла, защото са надградени добрите постижения от 2016 г. - рекордна за отрасъла откакто се води статистика. Запазихме високите стойности в нарастването на чуждестранните пътувания и ще продължим да полагаме последователни усили, така че този положителен тренд да се превърне в устойчива тенденция. За периода януари–октомври 2017 г. посещенията на чуждестранни туристи в България надвишават 8 млн. и се отчита скок от 7,6% спрямо същия период на миналата година, припомни Николина Ангелкова.

Тя поясни, че взаимодействието между Министерството на туризма и висшите учебни заведения вече е факт и дава отлични резултати. Благодарение на партньорството с Русенския университет „Ангел Кънчев“ България се представи на Световното туристическо изложение за професионалисти в Лондон с дигитален корнер. Част от него беше изработеният от студенти дигитален принтер, който на място създаваше триизмерни миниатюри на прочути туристически обети у нас.

Министърът на туризма съобщи още, че предстои подписване на подобно споразумение и със Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Заедно с Министерството на образованието и науката работим и по създаването на Център за квалификация и преквалификация на кадрите в туризма. Според статистическите данни у нас повече от 330 хил. българи са заети в туризма. Въпреки това през активните месеци се налага да се търсят работници и от трети страни. Само през лятото около 3200 бяха заетите чужденци, основната част от тях от Украйна. Убедена съм, че споразумението с УНСС ще подпомогне трайното решаване на проблема с изпълнителските кадри в туризма, каза министър Ангелкова.

С Министерството на туризма работим съвместно в различни направления и дойде моментът това сътрудничество да стане и институционално, подчерта проф. Статев. Той акцентира, че документът визира оптимизирането на студентските стажове и успешното развитие на младите хора с туристически профил. Ректорът на УНСС обеща много силно и активно участие на възпитаниците на висшето училище в събитията, организирани от министерството. Университетът ще оказва помощ с иновативни разработки за туристически мониторинг и с икономическа обосновка на потенциални обекти от инвестиционната карта на министерството.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon