Министерство на туризма ще издаде първите удостоверения за планински водачи

01 март 2018

Министерството на туризма ще връчи първите удостоверения за планински водачи. Очаква се това да стане на официална церемония на 15 март в София. Удостоверенията се издават с подпис на министъра на туризма Николина Ангелкова на успешно издържалите  изпита за придобиване на професионална правоспособност. Документ ще получат 10 професионалиста. След това планинските водачи трябва да подадат заявление за вписване в Списъка на правоспособните планински водачи, част от Националния туристически регистър. Включването в него става със заповед на министър Николина Ангелкова, след което правоспособното лице получава идентификационна карта, задължителна за упражняване на професията. В момента в списъка за правоспособни водачи са вписани 248 квалифицирани лица.

Това са първите изпити, които се провеждат за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“. За провеждането им със заповед на министъра на туризма бе създадена комисия, в която са включени представители от Министерството на туризма, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, на акредитирани висши училища и на браншови, продуктови и професионални туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър. Изпитът се състои от две части – устна  и практическа  по въпросник. Предстои насрочване на следващ изпит за придобиване на правоспособност за правоспособност за планински водачи.

На церемонията в средата на март освен първите удостоверения за правоспособност на планинските водачи, документ за придобиване на правоспособност ще получат и успешно издържалите изпита за екскурзоводи. Това ще е втора група професионалисти, които са преминали изпита за упражняване на професията, който се организира от Министерството на туризма.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon