Информация за обществено обсъждане

08 октомври 2017

Министерство на туризма ще проведе обществено обсъждане на проекта на програма за председателството на ЕС през първата половина на 2018 г.

Събитието ще се проведе на 09.10.2017 г. понеделник от 14:00 ч. в Гранд хотел София, зала „Триадица“

В рамките на общественото обсъждане, Министерството на туризма ще представи своите приоритети и събития от календара на председателството. Събитието е отворено за граждани.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon