Наредба №1 от 05 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

27 юни 2017

Наредба № 1 от 5 януари 2016 г.
С наредбата се уреждат изискванията за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon