С EDEN акцентираме на обекти от вътрешността на страната, които не сме познали добре, но имат потенциал да бъдат развити

05 април 2017

Интервю на Гергана Ракова, държавен експерт в Дирекция „Програми и проекти в туризма“ за радио Фокус – 02.04.2017 г.

Водещ: Tема в програмата на Радио ‚Фокус“ и „Дестинация България“ са EDEN дестинациите. Какво представлява проектът „Най-добри европейски дестинации“ в  рамките на Европейския съюз? Как се избират тези дестинации и как се избира годишната тема ще попитаме сега Гергана Ракова, държавен експерт в Дирекция „Програми и проекти в туризма“.

Гергана Ракова: „Най-добри европейски дестинации“ е превод на английското наименование – European Destinations of Excellence, откъдето идва и абревиатурата EDEN, както ги наричаме дестинациите за кратко. Това е инициатива на Европейката комисия, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Тази инициатива се провежда на ежегодна база и включва два вида покани за набиране на предложения, насочени към всички страни-членки на Европейски съюз. Първият вид покана за набиране на предложения включва провеждане на национален конкурс по определена тема за съответната година, определена от Европейската комисия, в резултат на който конкурс се излъчва една най-добра туристическа дестинация и до четирима подгласници с всяка участваща страна. Обикновено, тези проекти се изпълняват от държавния орган по туризъм на съответната страна, като проектите включват дейности по разработване на критерии за оценка и подготовка на пакет документи за кандидатстване. Организират се информационни кампании на територията на цялата страна, за да се обхване максимален брой дестинации, които да разберат за проекта и да бъдат насърчени да подадат проекти за своята дестинация по определената тема. Получателите на наградата обикновено са нетрадиционни, малко познати и устойчиви дестинации. Вторият вид на поканата по EDEN за набиране на предложения се фокусира върху провеждане на т.нар. „промоционални кампании“ за повишаване информираността на дестинации, които са вече били избирани по първата покана за предложения. Чрез този вид покана Министерството на туризма понастоящем изпълнява проект за комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите, който предстои да приключи към началото на месец август 2017 г. Обикновено, последователността за видовете покани е на ротационен принцип, т.е. една година се обявява покана за избор на дестинации по определена тема, определена от Комисията, на следващата година се провежда проект за популяризиране на вече избрани дестинации от първия вид покана.

 

Водещ: Вие казахте, че проектът трябва да спомогне за популяризиране на не толкова популярни обекти и дестинации.  Това означава ли един вид „разтоварване“ пък на прекалено посещаваните такива?

Гергана Ракова: Точно това е идеята на цялата тази инициатива – насърчаване към места, обекти и дестинации, които не са за масово посещение, т.е. изключваме всички масови туристически обекти по морето, които по време на активния сезон биват посещавани. Акцентираме точно на вътрешността на страната, на обекти, които не сме познали добре, но имат потенциал да бъдат развити.

 

Водещ: В периода 2007-2009 г. България проведе три национални конкурса за отлична туристическа дестинация. Нека да припомним какви бяха избраните EDEN дестинации в България.

Гергана Ракова: Абсолютно сте права. Държавният орган по туризъм, независимо в какъв ресор се е намирал през годините, има традиция в участието си в проекти по EDEN, както по  първата, така и по втората покана за набиране на проекти. Стартираме 2008 г., като темата за избор на най-добри дестинации е била „Тракийският дух“. Насочена е към дестинации, които представят нематериално културно наследство. След провеждане на конкурса по тази тема класирани са били следните дестинации: като победител – Община Белоградчик, а подгласници са били Силистра, Казанлък, Кърджали и втори проект на Казанлък имаме за това издание. През 2009 г. темата за избор на дестинации е била „952: Природата ви приветства“. Насочена е към защитени територии. След провеждане на този конкурс през 2009 г. дестинациите са: победител– Белица; подгласници – Сапарева баня, в партньорство с Национален парк „Рила“, следвани от Община Каварна, Община Враца и Природен парк „Странджа“. За 2010 г. темата за избор на дестинации е била „Водата – извор на живот и благоденствие“. Темата е била общо взето воден туризъм. След провеждане на конкурса, победител е Област Силистра, като подгласници са Луковит, Сандански, Кюстендил и Белоградчик. Общо взето, от всички участия по тези три конкурса, които току-що споменах, EDEN дестинациите за България са 12 на брой. През 2011 г. е изпълнен проект за популяризиране на тези излъчени дестинации.

 

Водещ: Какво предвижда точно този проект за популяризирането на вече избраните EDEN дестинации? Представят ли се те на туристически изложения? Как се рекламират оттук нататък?

Гергана Ракова: Да, понастоящем Министерство на туризма изпълнява точно един подобен проект – популяризиране на вече излъчени дестинации, като за целта е сключило договор за безвъзмездна помощ с Европейската комисия. Проектът стартира през февруари 2016 г. Като основни дейности в проекта са заложени: на първо място идентифициране на т.нар. ключови маркетингови фигури в туризма, които да бъдат въвлечени в проекта и да съдействат за по-широкообхватно промотиране на EDEN дестинациите. Те могат да бъдат туроператори, медии, онлайн блог с широк обхват и въздействие на специфичните пазари. Тук пазарите на въздействие са Германия, Румъния и България. По повод на тази дейност е извършен анализ и са предложени шест-осем туристически фигури, като идеята е тези лица да бъдат поканени за участие в опознавателни турове, които се предвижда също да бъдат изпълнени в рамките на проекта. Друга дейност в проекта включва т.нар. използване на традиционни комуникационни средства. По него се предвижда създаването на видеоматериали за EDEN дестинациите и изработване на печатни материали, пощенски картички и магнити с детски рисунки. По повод на изработването на тези картички и магнити през лятото на 2016 г. проведохме „Фейсбук“ онлайн игра на тема „Моята EDEN дестинация“, в която дечицата имаха право да представят рисунки от EDEN дестинации, които изберат. Мога да кажа, че тази игра се радваше на голям интерес. Имаме получени над 50 рисунки от различни EDEN дестинации в България. Друга основна дейност по проекта включва изготвянето на ежемесечен онлайн бюлетин по проекта, който включва информация както за това как се развива проектът, така и по-интересна информация, касаеща самите EDEN дестинации – събития, които се провеждат на тяхна територия, примерно в един следващ месец от датата на публикуването на бюлетина. Друга основна дейност по проекта е участието в събития. Тази дейност предвижда участие на проекта на чуждестранни и национални туристически сдружения и борси, които са предварително избрани още на етап планиране на проекта. На международно ниво са предвидени участия и даже са реализирани част от тях  на изложенията в Букурещ, което се провежда както през есента, така и през пролетта на 2017 г. Другата борса е ITB в Берлин, която знаем всички, че е една от най-големите международни туристически борси. Тя се проведе през март 2017 г. Включихме участие в борсата „Ваканция и СПА Експо“ – София, която е най-голямата в национален мащаб туристическа борса. Имаме участие в борсата „Културен туризъм“ във Велико Търново, която ще се проведе през месец април. Имаме участие във фестивал-изложение „Зелени дни“, който е с насоченост устойчив туризъм. Имаме участие в борсата „Уикенд туризъм“ – Русе. Като при участието на тези борси се представят материали, които са изработени по проекта – в случая видеоматериали и печатни материали, а също така се представят и материали, които самите EDEN дестинации са изработили. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon