Министерският съвет одобри проекта на Протокол за разширяване на сътрудничеството между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културата и туризма на Република Азербайджан в областта на туризма

05 март 2015
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon