ЕДЕН КОНКУРС КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Национален конкурс по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”

30 юни 2017

От 1 юли 2017 стартира периода за кандидатстване по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism.
Крайният срок за подаване на документи е 31 август 2017 г.
Пакетът документи за кандидатстване може да бъде открит на следния адрес: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/aktualno/ot-1-yuli-2017-st...

Subscribe to ЕДЕН КОНКУРС КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ