Текущи: Кариери

26 септември 2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА“ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

 

26 септември 2019

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 държавен експерт 1 щатна бройка в отдел „Контрол на концесионната дейност“,

26 септември 2019

Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността държавен експерт в звено „Информационно обслужване и системи за сигурност“ при Министерство на туризма

18 септември 2019

Резултат от оценка на концепцията на тема „Механизми за устойчиво развитие на туристическата дестинация на база фокусирано привличане на чужди инвестиции“ на кандидатите в конкурса за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“

12 септември 2019

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността държавен експерт в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“,

 

05 септември 2019

           Мобилност на служителите в държавната администрация по чл. 81а от ЗДС

 

Страници