Пчелински минерални бани

Местоположение и обща информация

Пчелин е село в община Костенец, отстоящо на 9 км от града. Намира  се в котловина на Ихтиманска Средна гора. Част от него е и курортът Пчелински бани. Минералните извори на района са известни не само в България, но и в Европа.   Пчелински бани се намират на 2 км от едноименното село.

Районът около минералните извори има богата история. Предполага се че тук е имало римска баня. През турското робство също е имало баня. Сегашната баня е построена след Освобождението върху основите на старата турска баня, но не е установено дали най-първите основи не са от римски произход.  Минералната вода в курорта е широко известна с лековитите си качества

Живописната природа, спокойствието и гостоприемството на местните жители създават добра предпоставка за развитието на различните видове туризъм – планински, културно-познавателен, селски, спортен, оздравителен и др.

Разстояние до:

Летище София – 79 км

Летище Варна – 447 км

Летище Бургас – 344 км

Минерални води

Водата на Пчелински от един голям и други по-малки извори излиза по разломна зона, широка от 3 до 10 m, от натрошени и променени гранодиорити. Изворът се е появил на мястото, където разломът се пресича от напречни тектонски пукнатини със С-Ю посока. Изворният каптаж при големия извор, направен през 1937 г, представлява плитка бетонова шахта с малък обем, вкопана на 1,5 m. Страничните два малки извора са доведени в шахтата по канали. През 1965-1966 г. са прокарани 3 сондажа с дълбочина от 350 до 485 m в разломени гранодиорити и гранити, от които вода на самоизлив не е получена. Горещият извор реагира своеобразно при всички силни земетресения. Например при земетресения в Тракия през 1928 г. изворът внезапно пресъхва, появява се отново след няколко денонощия и бавно възстановява първоначалния си дебит. Аналогично поведение на извора е установено и от въздействието на силното земетресение във Вранча на 4.03.1977 г .

Естествени лечебни  фактори:

Находище на минерална вода – гореща (72⁰С), рН 9,2 с обща минерализация  0,97 g/l, съдържаща сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни  йони;  метасилициева киселина в колоидално състояние. Тази вода се определя като слабо радонова.

В курорта може да се провежда  балнео лечение  при хронични заболявания на:

  • опорно-двигателния апарат – на стави,мускули,сухожилия, състояния след фрактури на костите;
  • периферната нервна система;
  • заболявания гръбначния стълб – Болест на Бехтерев, дискова болест; гръбначни изкривявания и др.      
  • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
  • женска и мъжка полова система;
  • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Църква „Св. Йоан Предтеча” с. Горна Василица, мах. Нова

Най-старата църква в района построена през 1855 г се намира в махала Нова на живописното село Горна Василица. Забележителни  са старите икони от 1866г. и старата камбанария. Има възможности за паркинг. На Храмовият празници и годишнините, местните жители и гости от общината се събират на тържествена литургия, водосвет и курбан, последвани от народно веселие с фоклорни танци и песни.

В близост може да се посети Костенския водопад, който е разположен на р. Чавча в центъра на Вили Костенец. Той е природна забележителност от 1974 г. Височината на пада на водата е около 10 м. В скалите до водопада е била изкопана баня с топла минерална вода със седем извора, която дълго време се е ползвала от местното население и в последствие е била разрушена при земетресение. Защитени са растенията по скалите около водопада. Част от обекта са и естествените пещери и скални образувания, които също са защитени от закона. 

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации