Костенец

Местоположение и обща информация

Община Костенец се намира на стратегически важен кръстопът, който се определя от близостта й до двата най-големи града – София и Пловдив, както и 5-те национални курорта в района – Момин Проход, Вили Костенец, Пчелински бани, Долна баня и Боровец. Достъпът до общината е лесен и удобен. 

Благодарение на богатството от минералните води, община Костенец се е утвърдила като традиционна балнеоложка дестинация в страната. Около трите минерални извора  са се оформили и трите основни зони на балнеоложки туризъм в общината – курортите Момин проход, Вили Костенец и Пчелински бани.

Община Костенец се свързва с традициите, които има в областта на балнеологията и бази за лечение и рехабилитация на заболявания на дихателната система, опорно- двигателния апарат и периферната нервна система. И към момента оценката на наличните ресурси в общината показва голям потенциал за развитие на балнеоложкия, СПА и планинския туризъм.

Разстояние до:

Летище София – 73 км

Летище Варна – 447 км

Летище Бургас – 338 км

Минерални води

Преди сондажните проучвания проведени през 1960-1961 г. са съществували два естествени извора. Термалните води извират по разломно нарушение на границата между гранитите и палеогенските седименти. Изворите са каптирани през 1939 г. с бетонни галерии, заложени над водоносните пукнатини. Прокарва се и сондаж с дълбочина 197 m на около 30 m от извора. Между сондажа и изворите се осъществява хидравлична връзка и дебитът на последните намалява. През 1971 г. продължава проучването на находището със сондажи с дълбочина 444 m и 530 m, разкриващи термални води в дълбочина.

Естествени лечебни  фактори:

Находище на минерална вода – гореща (46⁰С), рН 9,2 с обща минерализация  0,26 g/l, съдържаща сулфатни, хидрокарбонатни, натриеви и флуорни  йони; богата на метасилициева киселина в колоидално състояние. Тази вода се определя като слабо радонова.

В курорта може да се провежда  балнео лечение  при хронични заболявания на:

  • опорно-двигателния апарат – на стави,мускули,сухожилия, състояния след фрактури на костите;
  • периферната нервна система;
  • заболявания гръбначния стълб – Болест на Бехтерев, дискова болест; гръбначни изкривявания и др.      
  • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
  • женска и мъжка полова система;
  • дерматологична патология и др.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Крепостта Траянови врата е разположена на 15 км от Костенец до магистрала "Тракия" в Средна гора. Тя е символ на национално-историческото наследство в региона и е уникална по своята конструкция. Крепостта е историческо място на седловината между средногорските ридове Еледжик и Голак. „Траянови врата” е исторически проход край гр. Ихтиман, наречен така на името на римския император Траян, с когото се свързва съществувалата там крепост.  Крепостта е археологически паметник на културата от национално значение, а местността "Траянова крепост" е включена в Националния регистър на защитените територии и е категоризирана като "историческо място". Днес могат да бъдат видени останките от укреплението й. Ключово значение за развитието на туризма и особено на екотуризма има фактът, че значителна част от територията Вили Костенец е разположена в Национален парк „Рила", който е най-големият национален парк в България и един от най-значимите в Европа, сертифициран от ,.ПАН ПАРКС". В неговата територия се намира Костенският водопад, историческите местности "Черковището,\ "Плещница", "Шиваритото дере" и др. Известният Костенски водопад е разположен на р. Чавча в центъра на Вили Костенец. Той е природна забележителност от 1974 г. Височината на пада на водата е около 10 м. В скалите до водопада е била изкопана баня с топла минерална вода със седем извора, която дълго време се е ползвала от местното население и в последствие е била разрушена при земетресение. Защитени са растенията по скалите около водопада. Част от обекта са и естествените пещери и скални образувания, които също са защитени от закона.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации