Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Връзка с инспектората
Как да се свържете с инспектората на МИЕ...
Отчет за предприетите действия
Информация за постъпили сигнали и отчет за предприетите действия от Инспектората на МИЕ...
Компетенции и правомощия на инспектората
Компетенции и правомощия на инспектората на Министерството на икономиката и енергетиката...
Комисия по превенция и противодействие на корупцията
Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител/и на МИЕ, може да попълните данните и да ги изпратите чрез електронната форма на Комисията за превенция и противодействие на корупцията...
Нормативни и други документи
Нормативни и други документи, в съответствие с които се осъществява дейнoстта на Инспектората ...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката и енергетиката
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на икономиката и енергетиката, назначав...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата по чл. 3, т. 23 от закона, представляващи дружествата в ликвидация
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата по чл. 3, т. 23 от закона, представляващи дружествата в ликвидация...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служители от администрацията на МИЕ
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служители от администрацията на Министерството на икономиката и енергетиката...
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от Закона
Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата по чл. 3, т. 22 и т. 23 от Закона...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg