Как мога да ...
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Какви са условията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в България?
Какви са условията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност от чуждестранна фирма, работеща на българския пазар?
Как и къде се подава копие от застраховка "Отговорност на туроператора"?
Как и къде се подават заявления за регистриране и категоризиране на туристически обекти?
разбера кои туристически обекти подлежат на категоризиране и кой е категоризиращият им орган?
Какво трябва да знаете преди да предприемете организирано туристическо пътуване до желана от Вас туристическа дестинация?
подам сигнал до контролните органи в туризма?
...открия телефони за сигнали и информация през зимния сезон 2014 - 2015 г.?
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg