Проекти за обществено обсъждане
 
Министерството на туризма предлага за обществено обсъждане проект на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
 
25 януари 2015

Основание за приемането на Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация е разпоредбата на чл. 165, ал. 2 от Закона за туризма (ЗТ).

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) включва Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от ЗТ, туристическа информация и статистически данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз - ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм.

Чрез приемането на наредбата се цели подобряване на взаимодействието между държавните и общинските администрации и частните субекти, имащи отношение към създаването, развитието и реализирането на туристическия продукт, както и предоставянето на всички заинтересовани страни на съвременна, адекватна и актуална информация за всички елементи на туристическото предлагане. Чрез функционирането си Единната система за туристическа информация ще подобри информираността на потребителите на туристически услуги.

С приемането на Наредбата ще се създаде единна (консолидирана) електронна актуална база данни (платформа) за регистрираните туроператори и туристически агенти, за категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения (прилежащи към настанителна база и самостоятелни), за категоризираните туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в тях, за организациите за управление на туристическите райони, за туристическите сдружения, за туристическите информационни центрове, за сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове и за правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители – Национален туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма.

Чрез създаването на единен регистър на съществуващите в страната туристически атракции, съществен елемент от необходимата „Туристическа информация“ като част от ЕСТИ, ще се подобри тяхното управление и реклама и ще се повишат приходите от реализираните в тях или чрез тях туристически услуги.

Проект

 

Вашите предложения и мнения изпращайте на адрес: ma.ivanova@mee.government.bg в законоустановения срокПубликувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Ресор Туризъм: +359 2 940 7373
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg