Ивановски скални църкви и стенописи

Скалният манастир „Св. Архангел Михаил” се намира на 22 км от Град Русе, в близост до село Иваново, в границите на Природен парк „Русенски Лом”. 

Манастирът е основан през 20-те години на ХІІІ в. от монах Йоаким, който по-късно става български патриарх. Българските царе Йоан Асен ІІ (1218-1241), Йоан Александър (1331-1371) и други представители на царския двор са били сред дарителите на манастира, а до днес са запазени и техни ктиторски портрети.

Манастирът обединява няколко комплекса от скални помещения. В шест от храмовете са запазени стенописи, които разкриват особеностите на българското църковно изкуство през ХІІІ-ХІV век. По време на Второто българско царство (ХІІ-ХІV в.) манастирът се утвърждава като голям духовен и книжовен център. Надписи по стените на килиите дават информация за важни исторически събития.

Стенописите в църквата „Св. Богородица” са световноизвестни. Те са сред най-представителните образци на Палеологовото изкуство на Балканите. Изключителните им художествени качества са причината за включването им от ЮНЕСКО в списъка на световното културно наследство.

През ХІV в. манастирът става средище на исихазма – мистично течение в православното християнство. Ивановският скален комплекс съществува и през ранните векове на османското владичество, но постепенно запада.

През 1978 г. е обявен за Национален археологически резерват. Днес манастирът не е действащ.

През 2004- та година, по проект осъществен от Oбластна администрация Русе и финансиран от EC по програма PHARE, целият комплекс е обновен за туристи.

Достъпност за посещение: Платено;сезонно; екскурзовод;

Транспортна достъпност : Републиканска пътна мрежа, общински път. Русенски Лом се намира на 30 км от гр. Русе . До църквата „Света Богородица” се стига по асфалтиран път или маркирана пътека.

Туристическа инфраструктура: Поставени са табели на главния път за Русе. В село Иваново има Туристически информационен център и предоставя пълна информация за региона, брошури и карти. Скалните комплекси се намират на 4 км източно от село Иваново - ориентирането става по същите табели в кафяво и бяло. Работно време е от сряда до неделя от 9 до 17 часа. Провежда се беседа от екскурзовод по желание.

В допълнение по пътя на маршрута може да се посети Свещарската гробница.