Обяви и търгове
 
Осигуряване на самолетни билети за превоз напътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на туризма

Дата на обявяване: 06.02.2015

ООсигуряване на самолетни билети за превоз напътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служители на Министерството на туризма

Обявление

Решение

Документация

Протокол № 1

Покана отваряне на цени, 22.05.2015 г.

Решение за избор на изпълнител, 08.06.2015 г.

Протоколи, 08.06.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие, 15.07.2015 г.

Информация за сключен договор, 20.08.2015 г.

Договор, 20.08.2015 г.

Информация за изпълнен договор, 30.11.2015 г.

Извършени плащания по Договор № РД-02-29-81, 30.11.2015 г.

Дата на публикуване 09.02.2015

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg