Обяви
Филтрирай по:
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Черешката”, област Смолян

Дата на обявяване: 26.08.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Черешката", разположена на територията на община Смолян, област Смолян...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Златуша"

Дата на обявяване: 26.08.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Златуша", разположена на територията на област Софийска, област Перник и област София...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ветрен дол”, област Пазарджик

Дата на обявяване: 26.08.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ "Ветрен дол", разположена на територията на община Пазарджик, област Пазарджик...
 
Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Карло”, област Хасково

Дата на обявяване: 15.08.2014
МИЕ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Карло”, разположена в землището на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково...
 
Предварителна обява за търг - Консултантски услуги по проект "DESIREE GAS"

Дата на обявяване: 26.05.2014
Краен срок за получаване на документи: 26.05.2015
Крайна дата за подаване на документи: 26.05.2015
Консултантски услуги по проект "Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителни дружества в България" (проект "DESIREE GAS"), финансиран със средства о...
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg