Публични покани
Филтрирай по:
 
„Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение Intourmarket’2015 в Москва, Руска Федерация от 14 до 17.03.2015”

Дата на обявяване: 13.02.2015
Изграждане на национален щанд за представяне на България като атрактивна дестинация на международното туристическо изложение Intourmarket’2015 в Москва, Руска Федерация...
 
„Логистика, обслужване и анимационна програма на българския национален щанд на международното туристическо изложение MITT’2015 в Москва,Руска Федерация в периода 18-21.03.2015”

Дата на обявяване: 13.02.2015
Логистика, обслужване и анимационна програма на българския национален щанд на международното туристическо изложение MITT’2015 в Москва,Руска Федерация...
 
„Логистика,обслужване и анимационна програма на българския национален щанд намеждународното туристическо изложение ITB’2015 в Берлин, Германия- в периода 04.03.-08.03.2015”

Дата на обявяване: 11.02.2015
Логистика,обслужване и анимационна програма на българския национален щанд намеждународното туристическо изложение ITB’2015 в Берлин, Германия...
 
Изграждане на информационни щандове за представянето на България като атрактивна туристическа дестинация на международните туристически изложения TTR – Букурещ, Румъния (13-16 март 2015) и на Salon Mondial du Tourisme – Париж, Франция (19-23 март 2015)

Дата на обявяване: 05.02.2015
Изграждане на информационни щандове за представянето на България като атрактивна туристическа дестинация на международните туристически изложения TTR – Букурещ, Румъния (13-16 март 2015) и на Salon Mon...
 
ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013Г.

Дата на обявяване: 02.02.2015
Краен срок за получаване на документи: 12.02.2015
Крайна дата за подаване на документи: 12.02.2015
ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013Г....
 
Изготвяне на документации за провеждане на процедури за възлаганена обществени поръчки"

Дата на обявяване: 26.01.2015
Публичната покана е публикувана на 26.01.2015 г. в Портала на обществените поръчки с номер: 9038361....
 
Продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 08.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 19.09.2014
Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка с предмет: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер от F-Secure за нужд...
 
Разработване, внедряване и поддръжка на специализиран софтуерен продукт - електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки в Министерството на икономиката и енергетиката

Дата на обявяване: 22.08.2014
Крайна дата за подаване на документи: 03.09.2014
Разработване, внедряване и поддръжка на специализиран софтуерен продукт - електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки в Министерството на иконом...
 
Публична покана с предмет: "Доставка на бутилирана натурална минерална вода и пластмасови чаши в административните сгради на Министерството на икономиката и енергетиката, находящи се в гр. София, ул. "Славянска" № 8, ул. "Триадица" № 8, ул. "Княз Александ

Дата на обявяване: 31.05.2014
Крайна дата за подаване на документи: 09.06.2014
Министерство на икономиката и енергетиката отправя покана за участие в обществена поръчка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на бутилирана натурална минерална в...
 
Осигуряване на администриране и модериране (превод, редакция, актуализиране, проверка, одобряване и публикуване на съдържанието в потребителските страници) на всяка от 9-те езикови версии

Дата на обявяване: 13.09.2013
Крайна дата за подаване на документи: 26.09.2013
Осигуряване на администриране и модериране (превод, редакция, актуализиране, проверка, одобряване и публикуване на съдържанието в потребителските страници) на всяка от 9-те езикови версии – български,...
 
Изгражадане, техническо обслужване и абонаментна поддръжка на пожароизвестителни инсталации в сградите на МИЕТ

Дата на обявяване: 30.11.2012
Крайна дата за подаване на документи: 13.12.2012
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува публична покана за възлагане на услуга с предмет: "Изграждане, техническо обслужване и абонаментна поддръжка на пожароизвестителни инста...
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg