Други
Филтрирай по:
 
"Наемане на помещение, в което да се доставят, складират и съхраняват рекламно-информациаонни материали, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката"

Дата на обявяване: 03.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 15.10.2014
"Наемане на помещение, в което да се доставят, складират и съхраняват рекламно-информациаонни материали, собственост на Министерството на икономиката и енергетиката"...
 
Търг с тайно наддаване за за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ 239 кв.м. от покривното пространство на административната сграда, на ул. „Триадица” № 8 в гр. София

Дата на обявяване: 01.04.2014
Крайна дата за подаване на документи: 16.05.2014
Търг с тайно наддаване за за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ 239 кв.м. от покривното пространство на административната сграда, на ул. „Триади...
 
Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в комитета за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност" 2007 - 2013

Дата на обявяване: 18.02.2014
Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители в К...
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg