Становища на АОП по запитвания
 • Становище на АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от ЗОП (вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г.)
  06.11.2014

  Становище на АОП с вх. № Т 12-00-359 от 20.10.2014 г.

  otgovor_aop_chl.47,_al._10_ot_zop
 • Запитване до АОП с изх. №Т 12-00-359 от 29.09.2014 г.
  06.11.2014

  Запитване от Министерството на икономиката и енергетиката до АОП относно прилагането на чл. 47, ал. 10 от Закона за обществените поръчки

  zapitvane do AOP
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg