Обяви и търгове
 
Разработване на наръчник, информационни материали, информационни срещи и организиране на журналистически турове по проект № 11 "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България"

Дата на обявяване: 06.02.2014

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), гр. София, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Разработване на наръчник, информационни материали, информационни срещи и организиране на журналистически турове" по проект № 11 "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България", при следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Разработване на наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите", информационни материали и провеждане на информационни семинари;

Обособена позиция № 2: "Организиране на журналистически турове към провежданите в страната изложения с основна насоченост популяризиране на българските туристически дестинации за български туристи"

Обособена позиция № 3: "Организиране на журналистически турове".

Приложения:

Решение

Обявление

Документация за участие

Решение за промяна

Разяснение от 17.02.2014 г.

Разяснение от 06.03.2014 г.

Отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособена позиция 1

Допълнителна информация относно отваряне на ценови оферти по обособена позиция 1

Договор

РОП - информация за изпълнен договор

Извършено окончателно плащане на 17.03.2015г. на стойност 37 440, 00 лв. с ДДС, фактура № 000010032 към фирмата-изпълнител „Издателство Стандарт“ ЕАД по договор BG161PO001/3.3-01/2008/001-11-U-10/10.06.2014 г. (обособена позиция 3) с предмет „Организиране на журналистически турове“, по проект № 11 „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България“.

 
Краен срок за получаване на документи: 03.03.2014
Крайна дата за подаване на документи: 10.03.2014
 
отпечатай тази страница
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg