Обяви и търгове
 
Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България и оценка на ефективността на националния маркетинг

Дата на обявяване: 15.07.2013

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), гр. София отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България и оценка на ефективността на националния маркетинг".

Приложения:

Документация за участие в процедурата

Образци

Решение

Обявление

Решение за промяна от 29.07.2013 г.

Разяснения от 05.08.2013 г.

Разяснения 2 от 05.08.2013 г.

Разяснения от 06.08.2013 г.

Разяснения от 08.08.2013 г.

Разяснения от 12.08.2013 г.

Разяснения от 13.08.2013 г.

Разяснения от 16.08.2013 г.

Разяснения от 19.08.2013 г.

Разяснения от 20.08.2013 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Информация за гаранция за изпълнение (07.11.2014)

Информация за изпълнение на договор (30.11.2014 г.)

Приложения към договора (30.11.2014 г.)

Част 1, Част 2, Част 3, Част 4, Част 5

 
Краен срок за получаване на документи: 16.08.2013
Крайна дата за подаване на документи: 26.08.2013
 
отпечатай тази страница
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg